Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор котельні 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора котельні 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного обладнання і механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила дотримання режиму роботи котельні залежно від показань приладів; схеми трубопровідних мереж і сигналізації в котельні; правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує водогрійні і парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю понад 273 до 546 ГДж/г (понад 65 до 130 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні. Переключає живильні лінії, вмикає і вимикає пару з магістралей. Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту і готує їх до роботи.