Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу виробничо-технічного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та інші керівні матеріали щодо питань керування виробництвом; будову усіх видів рухомого складу міськелектротранспорту; технічні умови експлуатації, технологію ремонту трамваїв та тролейбусів; організацію колійного господарства; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує технічне керівництво експлуатацією та ремонтом рухомого складу. Розробляє заходи щодо поліпшення маршрутної мережі трамвая і тролейбуса, оснащення її посадочними та розворотними майданчиками, кінцевими станціями тощо. Складає графіки і плани роботи з поточного утримання трамвайних колій. Готує заходи для впровадження нової техніки, підвищення пропускної та провізної здатності рухомого складу, правил і норм охорони праці робітників. Здійснює роботи з удосконалення технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів до них. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників служб; контролює виконання державних стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцій. Здійснює оснащення ремонтних майстерень, випробувальних стендів технологічною оснасткою, контрольно-вимірювальною апаратурою та приладами. Керує випробуванням підйомних механізмів та пересувних ремонтних засобів. Розглядає пропозиції громадян і підприємств, організацій та установ щодо поліпшення транспортного обслуговування. Контролює виконання рішень органів вищого рівня щодо транспортного обслуговування населення. Здійснює безпосереднє керівництво працівниками відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.