Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу диспетчерської енергослужби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією у міському електротранспорті: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування; схеми живлення тягових підстанцій, контактної та кабельної мереж; межу і схеми усіх позитивних та негативних ліній постійного струму; нормальні та аварійні схеми енергогосподарства; технологію виконання аварійних робіт; правила технічної експлуатації трамваїв та тролейбусів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за правильною експлуатацією та своєчасним ремонтом енергетичного обладнання та енергосистем. Планує роботу енергодиспетчерів. Забезпечує організацію робіт із запобігання аваріям, а в разі виникнення аварії ліквідацію її наслідків на контактній кабельній мережі та тягових підстанціях. Координує виконання ремонтних робіт та узгоджує їх з роботами інших служб. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці і технічної експлуатації під час виконання будь-яких робіт в енергослужбі. Контролює ведення установленої технологічної та оперативної документації. Забезпечує облік роботи аварійних бригад контактної мережі та аварійних спецмашин. Здійснює облік та аналіз витрати електроенергії, аналізує причини аварій. Забезпечує впровадження прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування. Керує працівниками відділу.