Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер служби колії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації колійного господарства; конструкцію, будову трамвайних колій і споруд, правила їх експлуатації; організацію і технологію ремонту; стандарти, технічні умови і норми утримання об'єктів колійного господарства; основи економіки, організації виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботами з ремонту й технічного обслуговування трамвайних колій, спецчастин і споруд на закріпленій дільниці. Забезпечує безпеку руху трамвайних поїздів. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення дільниць необхідними матеріалами, інструментом, механізмами і транспортом. Складає план виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування колії, спеціальних частин та споруд. Періодично оглядає трамвайні колії згідно з інструкцією. Веде облік та звітність про виконані роботи. Виїжджає на місце пригоди в разі сходу вагона з колії та затримки руху. Вживає заходів щодо відновлення руху, а в разі потреби і для виправлення колії. Бере участь у розслідуванні причин пригоди. Здійснює нагляд за виконанням робіт, пов'язаних з прокладанням підземних комунікацій у зоні трамвайних колій. Забезпечує виконання заходів для зменшення матеріальних і трудових витрат.