Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник відділу диспетчерської служби рухомого складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничого планування та оперативного управління виробництвом; будову усіх видів рухомого складу міськелектротранспорту, технологію ремонтів та технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи економіки, наукової організації праці; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням поточних і перспективних планів диспетчерської служби та організовує їх виконання з дотриманням вимог безпеки руху. Здійснює контроль за підготовкою виробництва, своєчасним забезпеченням виробництва необхідною технічною документацією, матеріалами, інструментом тощо. Вивчає, аналізує на місцях причини пошкоджень та простоїв устаткування, бере участь у розробленні заходів щодо усунення недоліків. Контролює дотримання норм міжремонтного пробігу, правильність виконання замірів питомого опору руху трамвайних вагонів і тролейбусів та струму витікання тролейбусів, ведення обліку і розподіл рухомого складу за депо. Забезпечує щодобовий випуск рухомого складу на лінію у кожному депо згідно з розкладом руху. Бере участь разом з іншими службами у розподілі рухомого складу за маршрутами міста, у відкритті нових ліній, складанні планів ремонту рухомого складу у ремонтних майстернях та заявок на матеріали, обладнання та запчастини, у визначенні контрольних цифр щодо планів капітального (заводського) ремонту рухомого складу, у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Керує роботами з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт. Керує роботою працівників відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами і службами підприємства.