Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник служби аварійно-відбудовної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо підприємства; будову і правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; основи економіки, організації виробництва і праці; чинні положення про оплату праці; основи трудового законодавства; Правила дорожнього руху; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю служби аварійно-відбудовних робіт. Забезпечує готовність необхідних засобів, обладнання для виконання аварійно-відбудовних та інших робіт. Здійснює виконання розпоряджень центрального диспетчера щодо відбудовних робіт. Складає заявки на матеріали та запасні частини, необхідні для роботи служби. Здійснює контроль за економним витрачанням палива, мастильних матеріалів, трудових ресурсів, зменшення собівартості робіт. Організовує виробниче навчання працівників служби та підвищення рівня їх знань. Контролює дотримання працівниками служби трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Керує працівниками служби.