Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Інженер з приймання електропересувного складу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження, інструкції щодо ремонту та експлуатації рухомого складу; будову, принцип роботи, взаємодію усіх вузлів рухомого складу, що експлуатується на підприємстві; технічні умови та вимоги до рухомого складу в разі випуску його з ремонту у депо; технологію ремонту, стандарти, системи і методи технічного контролю; порядок подання рекламацій щодо якості ремонту; правила ремонту і поточного утримання рухомого складу, його обладнання і деталей; технологічне устаткування депо; норми витрат матеріалів і запасних частин, технічну документацію щодо ремонту; порядок обліку наявності рухомого складу і часу його простою у несправному стані; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює постійний контроль за своєчасним відправленням рухомого складу у ремонт та за якістю виконуваних ремонтних робіт. Здійснює огляд і приймання відремонтованого рухомого складу, а також вузлів і деталей до нього як у процесі ремонту і збирання, так і після закінчення ремонту. Контролює виконання правил, інструкцій, технічних умов і дотримання технології огляду, ремонту та випробування рухомого складу. Вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Аналізує виявлені під час експлуатації несправності рухомого складу, вживає заходів щодо їх ліквідації. Бере участь у розслідуванні випадків несправності та позапланового ремонту рухомого складу. Оформлює в установленому порядку відповідні акти та книги ремонту.