Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор потоково-автоматичної лінії 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора потоково-автоматичної лінії 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і конструктивні особливості устаткування потоково-автоматичної лінії; технологію виготовлення макаронних виробів на лінії; правила експлуатації і догляду за устаткуванням; будову контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними; правила пуску і зупинки машин і апаратів лінії; вимоги державних стандартів до якості виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічні процеси виготовлення макаронних виробів на потоково-автоматичних лініях продуктивністю понад 1 т за годину; замішує тісто і випресовує макаронні вироби, розвішує на бастуни, проводить попереднє та остаточне висушування, знімає готову продукцію. Регулює роботу шнекових пресів, сушарок безперервної дії, машин для різання та розкладання виробів, зв'язуючих пневмотранспортерів та інших машин і механізмів лінії. Розробляє та програмує установлений технологічний режим - параметри на кожній стадії технологічного процесу автоматичної лінії із сушінням макаронів у підвішеному стані. Забезпечує безперебійну і синхронну роботу машини і апаратів, що входять до автоматичної лінії, з пульта керування. Підналагоджує та регулює вузли і механізми лінії в процесі роботи. Контролює всі стадії технологічного процесу. Веде технологічний журнал.