Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила організації і ведення технологічного процесу сушіння зерна; будову пульта керування, контрольно-вимірювальних приладів, устаткування зони обслуговування, правила його експлуатації та ефективного використання; технологічні властивості зерна різних культур і показники його якості; основні дані про паливо і норми його витрат; методи визначення якості зерна; інструкції із сушіння зерна продовольчого, кормового та насіннєвого призначення; технологічний режим і правила регулювання процесу горіння палива і складання суміші теплоносія; основні вимоги до топок зерносушарок; правила і способи налагодження та регулювання режиму роботи зерносушильного устаткування; правила черговості пуску та зупинки устаткування з пульта керування; методи контролю роботи і виявлення несправностей у роботі устаткування; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде та організовує технологічний процес оброблення (сушіння) зерна і насіння різних культур продовольчого, фуражного і насіннєвого призначення у газорециркуляційних, рециркуляційно-ізотермічних зерносушарках і зерносушарках із попереднім підігріванням зерна. Обслуговує, спостерігає і контролює роботу зерносушарок з рециркуляцією зерна з пульта керування. Спалює газоподібне паливо. Регулює процес горіння, тяги і температурний режим на обслуговуваному устаткуванні. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, попереднє нагрівання зерна, кількість і температуру сушильного агенту, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах, охолодження просушеного зерна в охолоджувальних камерах. Визначає кратність рециркуляції і вибір режимів сушіння зерна. Забезпечує якість сушіння і зниження вологості зерна і насіння відповідно до вимог державного стандарту. Розраховує необхідну кількість і температуру теплоносія та вологості зерна. Контролює роботу устаткування з попереднього очищення зерна. Спостерігає за роботою топок, насосів, паливопроводів, повітродувок та іншого устаткування. Керує бригадою робітників.