Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні документи щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування; правила відпуску і реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями, правила оформлення документації; оргтехніку; основи економіки, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює облік відпуску теплової енергії за групами споживачів (основних, на умовах оренди, суборенди, комерційних структур тощо). Здійснює обстеження і контроль (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок, що використовують тепло, за виконанням заданого режиму теплоспоживання. Збирає і систематизує пропозиції структурних підрозділів цехів і служб щодо розроблення заходів щодо зменшення непродуктивних витрат теплової енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів. Готує зведення щодо відпуску теплової енергії групам споживачів за обліковий період (місяць, квартал, з початку року). Приймає документацію, що надходить, контролює правильність заповнення форм, наявність усіх необхідних даних у поданих структурними підрозділами облікових та звітних документах.