Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження та накази органів вищого рівня; методику виконання пуско-налагоджувальних робіт; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення монтажних і налагоджувальних робіт; основні технічні характеристики, особливості кінематичних схем і конструкцій вузлів та елементів систем і пристроїв, які налагоджуються та випробовуються; способи вимірювання параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування; правила користування вимірювальними приладами, інструментом, пристроями; порядок огляду устаткування, методи виявлення його дефектів; правила складання актів та іншої технічної документації; основи економіки; наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом інженера з налагоджування та випробувань виконує пуско-налагоджувальні роботи (випробування) різних видів устаткування і систем (електрообладнання, технічне устаткування, вентиляція тощо). Визначає відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і монтажних робіт технічній та проектній документації, виявляє дефекти робіт та устаткування, забезпечує їх усунення. Бере участь у складанні календарних графіків і програм виконання пуско-налагоджувальних робіт, у розробленні заходів щодо охорони праці та протипожежного захисту під час пуско-налагоджувальних робіт, у прийманні устаткування після випробувань, які здійснює монтажна організація. Підключає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри, опрацьовує одержані результати. Бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а також у випробуваннях та налагодженні устаткування вхолосту, під навантаженням, під час комплексного випробування. Складає акти за формами, установленими нормативними документами, із зазначенням в них обсягів виконаних пуско-налагоджувальних робіт.