Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Завідувач фільмобази (фільмосховища)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила прокату фільмів; розміщення філіалів кінопрокату і кіновидовищних підприємств; правила і порядок прийому і видавання фільмових матеріалів; положення та інструкції про облік фільмокопій; керівні матеріали щодо організації роботи автотранспорту в підприємстві "Кіновідеопрокат"; основи наукової організації праці; правила і порядок зберігання і складування фільмових матеріалів; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і видачу фільмових матеріалів, фільмокопій і кінореклами на фільмобазі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання виробничих площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Забезпечує зберігання складованих матеріалів, додержання режимів зберігання на фільмобазі. Організовує облік фільмофонду, доставку кінофільмів кіновидовищним підприємствам власним транспортом. Забезпечує отримання фільмокопій від кінокопіювальних фабрик, філіалів підприємства "Кіновідеопрокат", кінотеатрів. Забезпечує своєчасне повернення фільмових матеріалів. Здійснює контроль за своєчасним виконанням ремонту і перевірки фільмокопій. Здійснює відповідно до встановленого порядку списання і знищення кінофільмів із діючого фонду, термін використання яких минув. Стежить за наявністю і справністю тари і забезпечує її своєчасний ремонт. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на фільмобазі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Контролює додержання працівниками фільмобази правил внутрішнього трудового розпорядку.