Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік з обліку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з обліку II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: організацію виробництва, праці та управління; основи економіки, порядок опрацювання діаграм, методику виконання розрахунків; стандарти, технічні характеристики основного теплоенергетичного устаткування та режими його роботи; правила експлуатації обчислювальної техніки, оргтехніку; застосовувані форми звітності, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює щоденний облік та знімання показань лічильників природного газу, електроенергії та хлорної води. Опрацьовує первинні дані, готує зведені дані щодо теплового району і передає дані про витрати енергоресурсів і холодної води за поточну добу в управління. Аналізує використання енергоресурсів і холодної води за поточну добу та з початку облікового періоду, вживає заходів для перевитрат, непродуктивних втрат, додержання лімітів та норм витрат (у тому числі питомих). У разі наявності перевитрати енергоресурсів і холодної води оперативно повідомляє керівників району (дільниць), майстрів та оперативний персонал (робітників, що впливають на використання енергоресурсів та технологічний процес). Зводить баланс використання енергоресурсів і холодної води за місяць та подає його в управління.