Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер зеленого господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, вказівки та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; технологію виконання озеленювальних та доглядних робіт; технічні характеристики машин і механізмів, що використовуються на дільниці; основи економіки та організації виробництва в зеленому господарстві; основи трудового законодавства; норми, розцінки, чинні положення щодо оплати праці; стандарти насаджень та посівні матеріали; передовий досвід роботи з утримання зелених насаджень; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю на закріпленій ділянці з озеленення території та формування зелених насаджень, догляду за ними. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів роботи підприємства. Щороку розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення та організовує їх впровадження на закріпленій ділянці. Доводить до відома бригад (ланок) виробничі завдання згідно з планом роботи. Здійснює розстановку робітників на об'єктах, видає наряди на виконання робіт, роз'яснює технологію виконання робіт, умови оплати праці. Контролює дотримання робітниками технології, обсягу та якості робіт. Здійснює оперативне керівництво роботою машин і механізмів, які обслуговують дільницю. Веде облік виконаних обсягів озеленювальних та доглядальних робіт, часу роботи машин і механізмів. Своєчасно оформлює первинну обліково-звітну документацію і подає її до відповідних підрозділів підприємства. Здійснює контроль за збереженістю та раціональним використанням машин і механізмів, технологічного обладнання, оснастки та пристроїв, садивного матеріалу та інших матеріальних цінностей. Систематично обстежує стан зелених насаджень і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків у догляді за ними. Забезпечує робітників дільниці інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормами. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.