Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв`язку, Дисциплінарний статут; посадові обов’язки особового складу територіального вузла; стаціонарні мережі урядового зв’язку; вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням; принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами; можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу; вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці; особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту; заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку; правила техніки безпеки і протипожежної безпеки; засоби обчислювальної техніки; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення; основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу сектору у межах наданих повноважень. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла. Організовує, регулює та контролює діяльність особового складу сектору. Бере участь у розробці та аналізі проектів нормативних актів, інструкцій з питань, що належать до компетенції сектору. Бере участь у розробленні планів підготовки сектору до особливого періоду і надзвичайних ситуацій та організовує їх виконання відповідно до своєї компетенції. Проводить заняття з особовим складом територіального вузла з питань, що належать до його компетенції. Здійснює контроль за витрачанням і використанням матеріальних цінностей, які є на обліку у секторі. Вживає заходів щодо запобігання надзвичайним подіям під час експлуатації обладнання й використання матеріальних засобів сектору, виявляє причини цих подій та забезпечує їх усунення. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами територіального вузла при вирішенні питань, що належать до діяльності сектору. Здійснює контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об’єктах сектору та заходів щодо охорони довкілля. Подає керівництву пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень тощо. Забезпечує дотримання підлеглими сектору законодавства України з питань проходження служби, режиму секретності, законності. Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації особового складу сектору. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; за дорученням керівництва представляти сектор в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції; залучати фахівців інших структурних підрозділів територіального вузла, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції; отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів територіального вузла документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на сектор; брати участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до компетенції сектору.