Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Електрослюсар підземний 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на підземних роботах у вугільній галузі не менше 3 років, в тому числі за професією електрослюсаря підземного 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики і принцип роботи машин, механізмів і обладнання, застосовуваних у шахті, включаючи механізовані комплекси, агрегати, гірничі комбайни, струги, породонавантажувальні машини, бурильні установки, підіймальні машини (лебідки), а також засоби автоматизації, телемеханіки і радіоелектроніки, конвеєрного транспорту, систем централізованого контролю пилогазового режиму, комплектних високовольтних розподільних пристроїв, підіймальних гідросистем, способи їх монтажу, демонтажу, ремонту, налагодження та випробування; основи електротехніки і осцилографування; причини й ознаки неполадок в роботі установок, апаратів, приладів, автоматики, телемеханіки, радіоелектроніки обслуговуваного обладнання; правила включення в роботу машин, механізмів, обладнання і засобів автоматизації, телемеханіки і радіоелектроніки; принцип дії гідросистем; способи перевірки режимів роботи, навантажень і знімання експлуатаційних характеристик і діаграм у процесі випробувань і роботи під навантаженням; правила складання технічної документації на відремонтоване і налагоджене обладнання; правила експлуатації електронно-вимірювальних і ізотопних приладів високої точності; правила й способи розроблення гірської породи механізованим інструментом і вручну; пристрої, застосовувані при армуванні вертикальних стовбурів і стовбурів з кутом нахилу понад 45 град., їх застосування та правила експлуатації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного керування; в очисних вибоях, обладнаних широкозахватними і вузькозахватними комбайнами, стругами, виїмковими комплексами і агрегатами; в підготовчих вибоях, обладнаних породонавантажувальними машинами, прохідницькими механізованими комплексами, бурильними установками та прохідницькими комбайнами, магістральними стрічковими конвеєрами; підіймальними машинами (лебідками); в підземних виробках шахт понадкатегорних і третьої категорії з газу, обладнаних пристроями централізованого контролю пилогазового режиму; в комплектних високовольтних розподільних пристроях підстанцій типу ЯВ, КРУВ, КРУН і аналогічних; у підіймальних машинах, установлених у головних уклонах, бремсбергах, сліпих шахтах; центральних гідропідйомах. Проводить електрогазозварювальні роботи в стовбурах; розроблення в стовбурах відбійними молотками і вручну бетону і породи; монтаж, заміну і ремонт армування вертикальних стовбурів, провідників; заміну головних і хвостових канатів підіймальних посудин. Проводить перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин; перевірку і регулювання довжини канатів і парашутних пристроїв, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпових підйомів; рихтування провідників у вертикальних стовбурах з кутом нахилу понад 45 град. Проводить роботи відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до IV, V груп з електробезпеки.