Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Вивантажувач пилу 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості пилу; будову камер, лійок, рукавних фільтрів, скруберів, циклонів та іншого пиловловлювального обладнання; схему руху пилу, газів, вентиляції й сполучення газопроводів, водоводів і установок з печами, що обертаються, та бункерами; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує очищення циклонів, жолобів, труб, пилових камер, печей, що обертаються, скруберів, холодильних барабанів, рукавних фільтрів і площадок від пилу. Збирає й навантажує пил. Випускає пил через лійки вручну або механічним способом. Транспортує пил й очищає колії. Здійснює усунення підсосів, нещільностей у пилових камерах. Знімає рукави з фільтрів, їх очищає, ремонтує. Виготовляє нові, сортує та замінює рукави. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.