Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту обладнання 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи радіотехніки, телемеханіки, автоматики, радіоелектроніки; будову засобів автоматики й телемеханіки, радіоелектроніки; електротехнічні правила і норми; правила читання креслень, ескізів, схем; схему обслуговуваного обладнання і систему живлення його енергією; причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів автоматики, телемеханіки та іншого обслуговуваного обладнання; класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; правила виміру та випробовування ізоляції, ємності й омічного опору кабелів; правила комплектування й здавання на бази прокату шахтового обладнання; складання документації на відремонтоване обладнання; методи виконання робіт на лініях електропередач; способи відновлення складних деталей, вузлів; припустиме навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми; профілактичні заходи щодо запобігання поломів та аварій; технічні умови на ремонт, випробовування й здавання складного обладнання; правила безпеки праці під час роботи на висоті; правила випробовування захисних засобів, застосовуваних у технічних установках; порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках і нагляду за працюючими електроустановками; правила експлуатації та огляд посудин, що працюють під тиском, підіймальних машин; конструктивні особливості різного самохідного гірничого обладнання; технічні умови на ремонт, випробовування і здавання складних та відповідальних агрегатів і вузлів; способи повного відновлення та зміцнювання спрацьованих деталей; вузловий та агрегатний способи ремонту машин; припустиме спрацьовування деталей; технологічні параметри обладнання; водоповітряне господарство; основи теорії пневматики і гідравліки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування, технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки. Виконує верхолазні роботи на висоті понад 50 м з використанням запобіжного пояса та інших пристроїв під час монтажу, демонтажу й ремонту обладнання. Здійснює монтаж і ремонт засобів керування, монтаж і налагодження блоків високочастотного телефонування, випробовування засобів електричного захисту при напрузі понад 1000 В. Виявляє та усуває дефекти в схемах автоматичного керування і регулювання пересувних та стаціонарних установок. Перевіряє час спрацьовування апаратів захисту від витікання струму на землю та величину вставки, максимальнострумового захисту фідерних автоматів і пускачів. Виконує технічне обслуговування, ремонт і випробування посудин, що працюють під тиском; заміну головних і хвостових канатів підіймальних посудин; перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин; перевірку та регулювання довжини канатів і парашутних пристроїв, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпового підйому. Виконує заміну підіймальних посудин, перекидачів, бункерів, капітальний ремонт підіймальних машин, насосних установок: статичне балансування і центрування машин; ремонт вантажо-підіймальних машин та ліфтів; встановлення машин на фундаменти; ремонт шатунно-поршневих, пневмо- і гідросистем.

Приклади робіт
Апаратура диспетчерського пульта керування й контролю за режимом роботи механізмів - профілактичний огляд, монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування елементів електроніки; ремонт з'єднувальних кабелів; монтаж і налагодження схем керування. Апаратура з контролю за витратами теплоносія (гарячої води й пари) - ремонт, налагодження та технічне обслуговування. Апаратура системи АСУТП та їй аналогічні - ремонт та технічне обслуговування. АТС квазіелектронні - монтаж та налагодження вузлів та блоків. Блоки високочастотні, передавачі і приймачі, радіостанції і радіорелейна апаратура зв'язку - монтаж та налагодження. Вимикачі масляні високовольтні - профілактичний огляд, ремонт приводів; капітальний ремонт з частковою або повною заміною трансформаторного масла. Гідророзподілювачі, клапанні блоки машин і механізмів, централізовані змащувальні системи - ремонт і налагодження. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости - центрування двигунів та редукторів, їх балансування; ремонт гідравліки, регулювання всієї системи; монтаж і налагодження електричних схем; ремонт і налагодження компресорів. Електровози з зчіпною вагою 25 т і більше - монтаж, технічне обслуговування. Електропідстанції, турбокомпресори, вентилятори головного провітрювання, підіймальні холодильні установки в комплексі з автоматикою та контрольно-вимірювальними приладами - монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження та технічне обслуговування. Кабелі високовольтні - ремонт з встановленням з'єднувальних муфт. Конвеєри стрічкові з шириною стрічки понад 1400 мм - заміна і ремонт стрічок з обробленням, зчалюванням та вулканізацією. Машини вантажно-доставні - регулювання системи гідравліки; збирання й розбирання гідромеханічної коробки передач; ремонт важільного механізму, кермового приладу, автоматичного керування стрілою. Машини гірничі самохідні, бурові, верстати й установки, самохідні вагони, підіймальні машини (лебідки) - розбирання, складання, випробування та регулювання складних агрегатів і вузлів; ремонт електрообладнання, ремонт і налагодження пневмогідросистем. Обладнання та апаратура керування підіймачів і приводних станцій конвеєрів - монтаж та налагодження. Сепаратори, відсаджувальні машини, електрофільтри, флотомашини, ліфти для підіймання вантажів і людей, котли і парові машини, валкові грохоти з паровим підігріванням та резонансні, димососи - монтаж, ремонт, налагодження. Установки шостого - восьмого класів для буріння геологорозвідувальних свердловин на тверді корисні копалини - ремонт і технічне обслуговування.