Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Гірник підземний 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стану роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи вантажно-розвантажувальних пристроїв, лебідок, штовхачів, конвеєрів, застосовуваних механізмів, пристроїв, правила поводження з ними; типи вагонеток і зчіплювальних пристроїв, приладів для осланцювання і білення виробок; правила експлуатації канатної відкатки; правила перевезення людей і вантажу; способи підіймання вагонеток, що зійшли з рейок; правила встановлення колійних сигналів і переведення стрілок; установлену сигналізацію; положення про приймання і бракування корисної копалини; призначення інертного пилу, норми його витрат і порядок зберігання; призначення і правила приготування глинистого, цементного, вапнистого розчинів; призначення і розташування гірничих виробок, правила пересування по них; сорти і властивості мастильних матеріалів, способи їх застосування; правила експлуатації і порядок утримання стрілкових переводів; правила і способи відбору та оброблення експлуатаційних проб; вимоги до якості проб; будову пробовідбірників; порядок обліку видобутої корисної копалини; положення про охорону вибухових матеріалів на місці проведення підривних робіт та інших об'єктів; будову фільтросіток, зумпфів, всмоктувальних рукавів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на плитах і заїздах з видаванням на робочому місці гірничої маси за планом до 100 т протягом зміни. Підкочує і відкочує навантажені і порожні вагонетки за допомогою лебідок, штовхачів та вручну. Приймає і спрямовує вагонетки через заїзди і плити. Зчіплює і розчіплює вагонетки та площадки, переводить стрілки. Спостерігає за правильною посадкою людей у кліть, вагонетки та виходом з них. Супроводжує ешелони і окремі вагони. Приймає і подає звукові та видимі сигнали. Обліковує спускання і підіймання вантажу. Підіймає вагонетки і вагони, що зійшли з рейок. Очищає вагонетки, машини, механізми, відкатні виробки і колії, плити, площадки, водостічні канавки від вугілля, породи та інших сторонніх предметів з навантаженням у вагони. Оглядає і змащує підшипники вагонеток, обмазує перегородки, щити, труби глиною. Осланцьовує місця скупчення пилу. Здійснює побілення гірничих виробок. Готує глинистий, цементний, вапнистий розчини. Розштибовує конвеєри, відчиняє і зачиняє двері вентиляційних перегородок. Обмотує шланги. Обслуговує фільтросітки на зумпфах. Очищає обкладку підземних споруд вручну. Відкачує воду ручними насосами. Обліковує і перевіряє забрудненість корисної копалини видимою породою. Вибирає породу. Перевіряє наповнення вантажем вагонеток. Обліковує видобування корисної копалини і породи. Відбирає експлуатаційні проби корисної копалини з вагонеток і конвеєрів поза очисними і підготовчими вибоями за допомогою пробовідбірників і спеціальних пристроїв. Обробляє проби. Тимчасово охороняє вибухові матеріали на місці проведення підривних робіт, висаджуваних блоків та інших об'єктів. Встановлює загородження і попереджувальні знаки. Підготовляє емульсію. Приймає і здає для відмітки спускні і виїзні жетони з зазначенням часу спуску і виїзду. Доставляє буровий інструмент, підносить матеріали, кип'ятить і підносить воду, виготовляє і підносить забивку, виконує інші допоміжні роботи, що не вимагають навчання (підготовки). Прибирає підземні службові приміщення.