Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Диспетчер виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 5 років, в тому числі на обслуговуваних шахтах - не менше 3 років і не менше 1 року на підземних роботах.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва з оперативного управління виробництвом; Правила безпеки у вугільних шахтах; Правила технологічної експлуатації вугільних шахт; організацію виробничого планування та диспетчеризації на шахті, форми чинної документації; виробничі потужності підприємств, схеми транспортних комунікацій; основи гірничої справи; організацію, застосовувані засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу виробництва; діючі графіки щодо розвантаження та транспортування готової продукції; порядок дій при аварійних ситуаціях на окремих підприємствах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне у правління і контроль у зміні за виконанням виробничих процесів на підприємствах і в організаціях за всіма показниками відповідно до затвердженої програми і визначених завдань. Контролює забезпеченість виробничих об'єктів необхідними матеріалами, обладнанням, транспортними та вантажно-розвантажувальними засобами. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічну і безперебійну роботу всіх технологічних ланок; виконання послуг, складських, вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт за затвердженими графіками; раціональне використання технічних засобів оперативного управління виробництвом. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу, запобігання створення та ліквідації аварійних ситуацій із залученням відповідних служб та підрозділів. У разі аварій та нещасних випадків організовує своєчасне оповіщення посадових осіб, відповідальних за їх ліквідацію. Інформує керівництво про перебіг робіт протягом зміни. Фіксує втрати робочого часу через аварії агрегатів, машин, механізмів і порушень раціонального технологічного режиму з розшифруванням причин та зазначенням розміру простоїв. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні виробництва відповідно до встановлених форм.