Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Маркшейдер II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією маркшейдера не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби; технологію проведення маркшейдерських робіт; методи спостережень за зсуненням земної поверхні та станом об'єктів, які охороняються; призначення, конструктивні особливості маркшейдерського обладнання і правила його збереженості та технічної експлуатації, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах; основи економіки, організації виробництва й праці; досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства і про охорону природи, надр; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує всі види спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств і організацій. Здійснює: проведення інструментального спостереження за зміщенням земної поверхні і деформації об'єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток підземних опорних маркшейдерських мереж; центрування і висотну прив'язку гірничих виробок; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників і стінок вертикальних шахтових стовбурів; побудову і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки; створення і поповнення топографічних і спеціальних планів. Бере участь: у підготовці висновків про результати розроблення об'єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; у визначенні меж безпечного проведення гірничих робіт; у виконанні комплексних робіт щодо інвентаризації земельних ділянок з установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень; у виготовленні і поповненні основної і похідної гірничографічної документації; у розробленні і виконанні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщених на ній будівель, споруд, водойм, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; в удосконаленні організації і методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду. Контролює: зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт; дотримання проектних напрямів, габаритів і профілів; стан тріангуляційних пунктів; дотримання правил і норм охорони праці, природи і надр, промислової санітарії та протипожежного захисту.