Категорія - Фахівці |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Механік з підіймальних установок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються експлуатації підіймальних установок; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи підіймальних установок, правила їхньої технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт; план ліквідації аварій шахти; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію підіймальних установок. Організовує: періодичні огляди підіймальних установок надшахтових копрів, армування стовбурів і ходових відділень, облік причин аварій; контроль за правильністю зберігання резервного і невстановленого обладнання, списанням морально застарілого і непридатного до експлуатації обладнання. Вивчає умови роботи окремих вузлів і деталей обладнання з метою виявлення причини їх передчасного спрацювання. Бере участь: у встановленні та випробуваннях підіймальних установок, підготовці пропозицій щодо впровадження засобів механізації та автоматизації робочих процесів на дільниці; у виявленні та аналізі причин аварій, розробленні і впровадженні заходів щодо їх запобігання, а також щодо забезпечення безпечних умов праці. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, технічних перевірок і випробувань. Контролює підготовку необхідної технічної документації та встановленої звітності дотримання правил і норм охорони праці, правил безпеки персоналом, що обслуговує підіймальні установки. Здійснює: приймання робіт від підрядних ремонтних і налагоджувальних бригад; керівництво персоналом, що обслуговує підіймальні установки.