Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва аг-солі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва АГ-солі 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: схему технологічного процесу отримання АГ-солі; правила регулювання процесу; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики; схему комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості адипінової кислоти, гексаметилендіаміну, азоту, повітря, активованого вугілля; фізико-хімічні основи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання АГ-солі методом нейтралізації гексаметилендіаміну адипіновою кислотою, кристалізує, фільтрує та сушить її. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу виробництва АГ-солі. Контролює та регулює дозування компонентів в збірники і реактор, pH-середовище, вакуум у випарнику, вакуум-кристалізаторі, фільтрацію розчину АГ-солі, видалення активованого вугілля з трубок фільтра і дозування його розвантажувальним шнеком за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, результатами аналізів і візуально. Керує пуском та зупинкою устаткування, яке обслуговується. Стежить за роботою устаткування відділення, автоматики, контрольно-вимірювальних приладів. Готує устаткування до ремонту, здійснює контроль ремонту та чистки апаратів. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.