Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії апаратури, яку монтує, способи монтажу радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку середньої складності за монтажними схемами; правіша підведення схем, установлення деталей та приладів, послідовність включення їх у загальну схему; будову, призначення контрольно-вимірювальних приладів, інструменту та правила користування ними; правила прокладання проводів, внутрішньої та зовнішньої мережі; методи продзвонювання друкованих плат, блоків, вузлів радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності; загальні знання з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує вузли, блоки, прилади радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв'язку та ЕОМ середньої складності за монтажними схемами з повним заправленням та розпаюванням проводів та з'єднань. Виконує демонтаж блоків, приладів, вузлів. Монтує радіостанції, прокладає силові та високочастотні кабелі згідно з схемою, підключає та продзвонює їх. Виготовляє за монтажними та принциповими схемами шаблони для в'язання джгутів середньої складності. Складає монтажні схеми та штучні лінії (тимчасові). Перевіряє виробничий монтаж за всіма параметрами.

Приклади робіт
Апаратура радіоелектронна та провідного зв'язку - міжпанельний монтаж. Апарати проміжні, які входять у прилади і системи - повний монтаж. Блоки та плати кольорового телевізора - поопераційний монтаж на конвеєрі. Блоки та вузли спеціальної апаратури - монтаж. Блоки, плати, ТЕЗи на мікросхемах - монтаж. Блоки з друкованим та навісним монтажем - монтаж з паянням мікроблоків. Блоки ЕОМ - електромонтаж за схемою середньої складності. Випрямлячі напівпровідникових діодів - монтаж. Генератори та фільтри кварцові - монтаж. Електрокардіографи - міжплатний монтаж з перевіркою перемикача відведення. Лінійки телевізійних трансляторів високочастотних середньої складності - монтаж за монтажними схемами. Магнітоли малогабаритні, електрофони 1-го класу - монтаж; мікромодулі та мікроплати до них - складання, паяння та лудіння пазів мікроплат. Осцилографи - міжплатний та повний монтаж із перевіркою схеми. Передавачі кварцові, дводіапазонні, стаціонарні - монтаж за монтажною схемою (в умовах малосерійного виробництва). Перемикачі (регулятори) на 12 та 24-х положеннях, 3-х та 4-х-платні - монтаж. Підсилювачі запису або відтворювання магнітофона - монтаж за монтажною схемою (в умовах малосерійного виробництва). Підсилювачі низької частоти, фільтри діапазонні - монтаж за принциповою схемою. Плати друковані багатошарові на мікросхемах з планерними виводами - повний монтаж. Плати чарунок ЕОМ, АТС середньої складності запобіжної апаратури дальнього зв'язку, підсилювачів апаратури дальнього зв'язку - монтаж. Плати електронних годинників - паяння резонаторів, конденсаторів на монтажно-складальному пристрої. Прилади типу з'єднувальних ящиків - повний електромонтаж із в'язанням джгута. Радіоапаратура надвисоких частот - поопераційний монтаж. Реле типу РПС - розпаювання вивідних кінців котушок, монтаж підвісних пружин, установлення якоря на цоколь та паяння. Стаціонарна апаратура, спецапаратура - монтаж блоків середньої складності. Схеми групові - з'єднання приладів за схемою. Телевізори, радіоприймачі - монтаж за монтажними схемами (у дослідному виробництві). Телевізори кольорові - усування дефектів монтажу із заміною окремих електрорадіоелементів.