Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, технологічну схему одержання сечовини на всіх її стадіях; будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій цеху; схеми сигналізації та блокувань; правила регулювання процесу; технологічні властивості всіх компонентів та їх сполук, які застосовуються у процесі отримання сечовини; державні стандарти на готовий продукт; методику проведення розрахунків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва сечовини за всіма стадіями: синтез сечовини з аміаку та двоокису вуглецю під високим тиском за стрипінг-процесом, дистиляція розчину сечовини, кристалізація карбаміду з концентрованих розчинів, центрифугування та сушіння кристалів, плавлення кристалів та ґранулювання плаву сечовини з отриманням ґранульованого продукту, рециркуляція, абсорбція, десорбція та гідроліз, виділення і розчинення некондиційного продукту, відвантаження готової продукції. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення процесу. Контролює та регулює показники ходу процесу одержання сечовини на всіх стадіям співвідношення компонентів; тиск у системі синтезу, рециркуляції, абсорбції, десорбції та гідролізу, синтезу пари, контурних охолоджень скрубера високого тиску і конденсатора низького тиску; температуру витратних реагентів, пари, конденсату; рівні рідкого аміаку, розчинів сечовини, вуглеамонійних солей; якість готової сечовини та інші параметри технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами аналізів. Розраховує співвідношення аміаку та двоокису вуглецю, ступінь перетворення карбамату амонію в сечовину, вміст аміаку, двоокису вуглецю, сечовини та біурегу після стрипер-апарату і колон дистиляції, витрати аміачної води на зрошення абсорбера низького тиску та скрубера абгазів. Веде облік роботи відділень. Керує пуском та зупинкою устаткування відділень синтезу, рециркуляції, кристалізації, грануляції, десорбції, гідролізу, фільтрації, випарювання, підготовкою до ремонту та контролює ремонт устаткування відділень цеху. Самостійно усуває недоліки в роботі устаткування.