Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник концентрування кислот 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника концентрування кислот 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу концентрування азотної кислоти; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації і блокувань; технологічні властивості концентрованої азотної кислоти та інших продуктів; державні стандарти на концентровану азотну кислоту; методику проведення аналізів та розрахунків; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес концентрування слабкої азотної кислоти методом сольової ректифікації або отримання концентрованої азотної кислоти методом прямого синтезу у автоклавах високого тиску. Контролює та регулює стан реакційного та захисного стаканів, вміст кисню у віддувальних газах; тиск подавання стиснутого кисню, азотної кислоти, води за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Визначає тривалість продувки автоклавів. Розраховує дозування сирої суміші. Стежить за роботою автоклавів, колон ректифікації та всього устаткування, яке обслуговується. Керує пуском та зупинкою устаткування. Готує устаткування до ремонту, здає в ремонт та приймає з ремонту устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Веде записи у виробничому журналі.