Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Командир відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж підземної роботи у вугільній промисловості не менше 2 років. Придатність за станом здоров'я й результатами стажування до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

Знає та застосовує у діяльності: положення, інструкції й статути, які регламентують діяльність підрозділу; правила експлуатації, перевірки й використання киснево-дихальної, теплозахисної, оживлювальної апаратури, приладів контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури й вологості, засобів оперативного зв'язку й іншого гірничорятувального оснащення; плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів та під'їзні шляхи до них; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту; адресні дані, рівень підготовки й особисті якості кожного підлеглого.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує особовим складом під час несення служби, виконання гірничорятувальних робіт (в тому числі з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження) на обслуговуваних об'єктах, перебуваючи безпосередньо в аварійній зоні. Забезпечує: виконання технічних, профілактичних та інших робіт на обслуговуваних об'єктах під час оцінки стану їх протиаварійного захисту і здійснення заходів для його підсилення й підвищення особистої професійної майстерності; розвідування аварійних виробок і зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом, зведення ізоляційних, водостійких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбір проб рудникового повітря й замір параметрів шахтової атмосфери; розбирання завалів, відбудову виробок, проведення й кріплення пошукових і рятувальних печей; доставку аварійних матеріалів і обладнання гірничими виробками; інформацію командного пункту про аварійну обстановку й хід гірничорятувальних робіт; ескізування місця проведення робіт і виявлення постраждалих; виконання інших разових доручень командного пункту. Бере участь: в оцінці аварійної ситуації й забезпеченні безпечного ведення гірничорятувальних робіт; у розрахунках витрат кисню й часу перебування в загазованій атмосфері та в зонах високої температури. Контролює: дотримання особовим складом розпорядку дня, графіків професійної підготовки, тактичних навчань і тренувань в обслуговуваних та навчальних шахтах, теплових камерах, на полігонах і тренажерах; перевірку, профілактичний ремонт і налагодження гірничорятувальної техніки для використання в аварійній ситуації, виконання господарських та інших робіт у підрозділі.