Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник-екстракторник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника-екстракторника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і режими екстракції ефірних та жирних олій, відгонки розчинників, замочування кукурудзяного зерна, одержання олії ("абсолют"); вимоги до якості готової продукції, напівфабрикатів, сировини; будову, принцип дії і правила експлуатації устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій; асортимент готової продукції; порядок відбирання проб; проведення хімічних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес екстракції олії з ефіроолійної, жироолійної сировини на екстракційних однотипних апаратах і процес замочування кукурудзяного зерна в чанах замочувальної станції. Завантажує сировину в апарати і чани. Регулює режими екстракції і замочування кукурудзяного зерна за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів. Транспортує замочене зерно на наступні операції. Регулює подачу розчинників. Спостерігає за процесом відгонки і вакуум-відгонки розчинників. Веде процес одержання абсолютних олій ("абсолют") з конкретів (екстрактових олій): розчинення конкретів у розчинниках, спостереження за температурою нагрівання і охолодження спиртового розчину, виморожування воску, контроль за повнотою виділення олії із воску, фільтрування охолодженого розчину на вакуум-фільтрах та інше. Спостерігає за роботою основного і допоміжного устаткування, усуває несправності в його роботі. Відбирає проби і проводить хімічні аналізи. Контролює якісні показники процесу екстракції олії, відгонки розчинників, замочування зерна і одержання абсолютних олій. Веде технічну документацію.