Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з випробувань та вимірювань VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з випробувань та вимірювань V групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила, методи, порядок і терміни проведення складних випробувань та вимірювань устаткування в електричних мережах і в цехах електростанцій напругою 330 кВ включно і норми його відбраковування; технічні характеристики й конструктивну будову електричного устаткування, що експлуатується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить на електростанціях і в електричних мережах складні і відповідальні випробування та вимірювання параметрів електроустаткування напругою 330 кВ включно; проводить випробування підвищеною прикладеною напругою високовольтних електродвигунів і машин постійного струму, випробовує підвищеною випрямленою напругою з визначенням струмів витоку і ємнісних струмів силових кабелів; знімає кругові діаграми перемикаючих пристроїв трансформаторів; вимірює ємність і тангенс кута діелектричних втрат ізоляції, зволоженість ізоляції обмоток; перевіряє групи з'єднань обмоток трансформаторів; вимірює струм і втрати холостого ходу, коефіцієнт трансформації, напругу короткого замикання, опір постійному струму обмоток силових трансформаторів і маслонаповнених реакторів; випробовує розрядники, вимірювальні трансформатори, комутаційні апарати, вимірює ємність і тангенс кута діелектричних втрат ізоляції конденсаторів і вимірювальних трансформаторів. Проводить технічне обслуговування і ремонтує апаратуру, що застосовується під час випробувань та вимірювань; підготовляє робочі місця для випробувань та вимірювань. Проводить під керівництвом фахівця випробування підвищеною прикладеною напругою турбогенераторів потужністю понад 50 тис. кВт і синхронних компенсаторів потужністю понад 50 Мвар. Оформляє результати випробувань та вимірювань в документації. Випробовує електроустаткування напругою понад 500 кВ під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації.