Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний економіст із збуту електроенергії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста із збуту електроенергії I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закони України про електроенергетику, про охорону праці; Правила користування електроенергією; Правила влаштування електроустановок (Розділ, що стосується до лічильників електроенергії); Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, що охоплює коло питань за даною посадою; прейскурант 09-01 (тарифи) зі всіма його доповненнями і змінами; усі пільгові тарифи і категорії споживачів, яким надаються пільги; усі директивні матеріали, накази, вказівки керівництва органів вищого рівня; положення про службу збуту електричної енергії та методичні вказівки щодо розрахунків з побутовими споживачами; інструкцію для укладання звіту за формою 22-енерго "Корисний відпуск електричної і теплової енергії"; інструкцію для укладання форми звітності 23-н "Баланс і розподіл електроенергії по галузях народного господарства"; розрахунки і складання актів на порушення ПКЕЕ на промислових підприємствах; роботу з листами і скаргами споживачів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує облік відпуску електроенергії, її реалізацію на рівні товарної продукції і контролює дотримання Правил користування електроенергією (ПКЕЕ) всіма групами споживачів. Під час порушень ПКЕЕ складає акти й у відповідності до ПКЕЕ проводить розрахунки, виставляє рахунки і стежить за вчасною оплатою по них. У разі несплати в прийняті строки дає завдання на вимкнення неплатників. Організовує проведення рейдів для виявлення неплатників, порушень ПКЕЕ. Проводить інструктажі, бере участь у перевірці знань контролерів енергонагляду. Чітко й грамотно веде журнали реєстрації і надання пільг у відповідності до чинного законодавства. Вчасно виставляє рахунки, контролює правильне застосування тарифів. Оперативно контролює рівень заборгованості і подає пропозиції щодо застосування санкцій та інших заходів, направлених на її зниження. Контролює дотримання умов договорів на користування електричною енергією з боку споживачів і забезпечує застосування відповідних санкцій: нарахування за підвищеним тарифом за перевищення граничних (договірних) значень електроспоживання (електроенергії і потужності), пені за прострочення оплати тощо. На основі аналізу втрат електроенергії вносить пропозиції щодо перевірки, заміни або експертизи розрахункових лічильників. Дотримується графіків розрахунків із споживачами, застосовуючи відповідний пункт ПКЕЕ до споживачів, що не дотримуються цього графіка. Розглядає листи, скарги споживачів і вчасно вживає до них заходів. Підготовляє і обробляє списки для вимкнення споживачів за несвоєчасну оплату і готує пропозиції для проведення вимкнень. Аналізує річні, квартальні, місячні звіти з реалізації електроенергії в розрізі форми 46-ес "Корисний відпуск електричної і теплової енергії та розрахунки за неї". Контролює надходження банківських коштів і розшифровує їх по платниках. Веде облік і контроль нарахувань і надходжень субсидій від районних відділень житлових субсидій, погоджує за ними відповідні акти звіряння. Забезпечує вчасне і якісне рознесення оплати до особистих рахунків побутових споживачів, а у разі відсутності оплати в строк виписує рахунки і направляє їх абоненту з подальшим контролем щодо оплати рахунку. Контролює якісний стан книг особистих рахунків, готує базу даних для розрахунків на ПЕОМ, контролює проведення планових перевірок показань електролічильників у побутових абонентів. Контролює якісне ведення роботи з ліцензування, пільг і субсидій; з аналізу збитків від постачання електроенергією споживачів, що мають пільги, з погашення заборгованості; зі складання відомчої звітності; з оформлення матеріалів на отримання в Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) дотаційного сертифіката щодо пільгових груп споживачів; звіт для НКРЕ щодо пільгових споживачів. Контролює перерахування коштів за електроенергію поштовими відділеннями і ощадкасами. Підготовляє відомості і звіти щодо заборгованості бюджетних організацій. Готує пропозиції щодо показників преміювання. Контролює виконання завдань з усунення недоліків, виявлених в актах про порушення ПКЕЕ. Веде облік відшкодування (компенсації) витрат організаціям, що проводять приймання платежів від населення (ощадкаси, пошта, комерційні банки, ЖЕО), по внутрішньодомових електромережах яких передається електроенергія побутовим споживачам. Проводить розрахунки зі споживачами за компенсацію реактивної потужності, за відпущену електроенергію, проводить розрахунок пені за несвоєчасну оплату споживачами використаної електроенергії. Веде накопичувальний облік корисного відпуску електроенергії за формами 46-ес, 23-н, контролює правильне оформлення документів з безоблікового користування електроенергією. Підготовляє і обробляє списки для вимкнення споживачів за несвоєчасну оплату, складає акти звіряння зі споживачами енергії та ринком електричної енергії. Веде облік, розподіляє і заносить у базу даних суми проведених взаємозаліків, підготовляє і видає абонентам довідки про проведені заліки. Веде облік і видає податкові накладні з бартерних операцій. Керує роботою контролерів енергонагляду. Бере участь у комплексних перевірках районних відділень енергозбуту (РВЕ).