Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Помічник майстра 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією помічника майстра 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва на дільниці, яка обслуговується; режим та правила його регулювання; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила технічної експлуатації устаткування і догляду за ним; призначення окремих вузлів та механізмів устаткування та порядок їх розбирання та збирання; передові методи організації свого робочого місця; правила прийому і здавання зміни, ведення профілактичного ремонту, здавання і прийому устаткування з капітального ремонту; вимоги до якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції; методи організації праці всіх робітників комплекту; основні техніко-економічні показники роботи комплекту; види браку, заходи щодо його запобігання та усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує обробні агрегати віскозної текстильної нитки, склотканини, склонитки, агрегати мідно-аміачного штапельного волокна, віскозного та синтетичного волокна з відходів, мотальних, перегінних, утоково-мотальних машин у виробництві хімічних волокон; снувальні, утоково-перемотувальні, розмотувальні, крутильні та сукально-крутильні машини у виробництві скловолокна, целофанові машини з випуску целофану, в'язально-прошивні агрегати; тіпально-змішувальні, крутильне та прядильне устаткування у виробництві азбестових технічних виробів. Провадить профілактичний огляд устаткування, поточний ремонт та його налагодження та перезаправлення. Готує та здає устаткування до капітального ремонту, приймає з ремонту. Провадить змащування устаткування.