Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Оператор з підземного ремонту свердловин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи експлуатації свердловин; конструкції нафтових, газових та нагнітальних свердловин; технологію проведення підземних ремонтів і освоєння свердловин; призначення, будову та правила експлуатації підіймальних споруд (вишки, щогли), талевої системи та її елементів, глибинних насосів, газліфтних клапанів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин, та будову і принцип дії автоматів для механізованого згвинчування та розгвинчування насосно-компресорних труб і штанг, кабеленамотувача та індикатора ваги; засоби механізації та автоматизації спуско-підіймальних операцій; основні поняття про гідро- і пневмосистеми та їх будову, способи оснащення і розрахунок оснащення талевої системи залежно від підіймального вантажу; будову і правила встановлення противикидного обладнання (малогабаритних превенторів); типи газопіскових якорів і їх застосування; види інструментів, які застосовуються під час підземного ремонту свердловин та правила користування ними; допустимі швидкості спуско-підіймання труб і штанг за умови різного оснащення і різного свердловинного обладнання; розрахунок процесу промивання піщаної пробки; чинні інструктивні карти раціональної організації праці; правила підключення верстата-качалки, освітлювальної апаратури; особливості відчинення та зачинення засувок фонтанної арматури в зимовий період.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з підземного ремонту свердловин. Змінює однорядні і дворядні ліфти, запарафінені труби, глибинні насоси, обладнання роздільної експлуатації, газліфтних клапанів. Змінює занурювання глибинних насосів, ліквідує обриви, відвертання штанг. Промиває нижній клапан глибинного насоса, розходжує плунжери. Розбирає і чистить газові та піскові якорі. Промиває та чистить свердловини від піщаних пробок, глинистого розчину; промиває свердловини гарячою нафтою та іншими хімічними реагентами. Ліквідує гідратні пробки у стволі свердловин, чистить експлуатаційні колони від парафіну, відкладень солі і смол. Переводить свердловини з одного способу експлуатації на інший. Готовить свердловини до прострілювальних робіт і геофізичних досліджень. Складає і розбирає обладнання устя свердловин за різних способів експлуатації. Здійснює профілактичний догляд за обладнанням та інструментом. Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з підземним ремонтом свердловин. Виконує роботи з відбудови і збільшення прийомистості нагнітальних свердловин. Установлює і закріплює пересувні агрегати і споруди на промислах, де відсутні підготовчі бригади, виконує всі роботи з установки підіймальних споруд і готує свердловини до ремонту. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловинах, оснащених штепсельними рознімниками. Виконує роботи, пов'язані з освоєнням свердловин та промивкою соляних і глинястих пробок у свердловинах. Виконує роботи, пов'язані з інтенсифікацією видобування газу, виконує соляно-кислотні оброблення свердловин. Готує соляно-кислотні, водні та поверхньоактивні розчини. Складає, розбирає та опресовує нагнітальні лінії. Монтує та демонтує буферні заглушки та викиди. Продуває викидні лінії та розпалює факел. Перевіряє технічний стан підіймача, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи. Центрує вишку і випробовує якорі. Оснащує і переоснащує талеву систему підіймача в процесі ремонту свердловини. Здійснює контроль за рівнем рідини у свердловині в процесі спуско-підіймальних операцій. Здійснює заходи щодо запобігання аварій та ускладнень у свердловині. Монтує і демонтує малогабаритне противикидне обладнання.

Спеціалізація
У разі підземного ремонту на свердловинах I категорії складності під керівництвом оператора вищої кваліфікації.