Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Машиніст парогенераторної установки з накачування пари в нафтові пласти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: теплову схему парогенераторних установок, систему автоматичного регулювання і захисту всього обладнання; конструкцію парогенератора, деаератора, паливної системи, живильного і бустерного насосів, хімводоочищення та інших вузлів установки; пуск, експлуатацію і зупинку парогенераторної установки; конструкцію устєвої арматури і внутрішньосвердловинного обладнання, правила його установлення та експлуатації; правила технічної експлуатації і техніки безпеки під час роботи устаткування та проведення технологічних режимів за умови теплової дії на нафтові пласти; слюсарну справу в обсязі виконуваних робіт; основні поняття про нафтове родовище і способи його експлуатації; фізичні властивості нафти, вторинні методи видобування нафти; способи підвищення продуктивності нафтових свердловин; підземний ремонт свердловин; промислове господарство; види транспортування нафти і газу на промислах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес генерації пари і технологічний процес накачування її в пласт за контрольно-вимірювальними приладами, а також здійснює контроль за роботою автоматичного регулювання і захисту. Обслуговує парогенераторні установки з накачування пари в пласт. Керує переведенням установки з стаціонарного в пересувний стан, роботами щодо прокладання паропроводів до свердловин, монтажем устєвої арматури і внутрішньосвердловинного устаткування. Перевіряє правильність приєднання нафтопроводу до паливної системи і живильного трубопроводу до блоку хімводоочищення. Включає в роботу паливну систему насосів: хімводоочищення, подавання води в деаератор, бустерний і головний живильний насоси. Контролює і регулює горіння палива, роботу хімводоочищення та термічної деаерації питної води. Виконує профілактичний ремонт установки, бере участь у проведенні середнього ремонту обладнання установки. Заповнює журнал роботи установки.

Спеціалізація
У разі роботи під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.