Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення зерна 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення технологічного процесу сушіння зерна та спалювання рідкого палива в топках шахтних зерносушарок; будову зерносушарок різних систем (окрім рециркуляційних) та іншого складного устаткування, прийоми їх ефективного використання; параметри та режими сушіння зерна; технологічні властивості зерна; найбільш оптимальні величини вологості зерна після сушіння; вимоги до якості зерна та насіння різних культур і державні стандарти на них; особливості роботи з різними культурами; заходи щодо економії палива та електроенергії; порядок проведення планово-запобіжного ремонту; правила ведення технічної документації; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сушіння зерна різних культур продовольчого, фуражного та насіннєвого призначення на шахтних сушарках продуктивністю понад 30 т на годину. Спалює паливо в топках обслуговуваних сушарок. Обслуговує, налагоджує, регулює, спостерігає та контролює за роботою шахтних зерносушарок та обслуговуваного допоміжного устаткування. Регулює режим роботи зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість та температуру сушильного агента, температуру нагрівання зерна в сушильних камерах та охолодження просушеного зерна в охолоджувальній камері. Регулює процес горіння, тяги та температурний режим на обслуговуваному устаткуванні. Контролює якість сушіння зерна. Спостерігає за станом приводних пасів, огорож та організовує їх своєчасний ремонт. Пускає та зупиняє устаткування. Організовує забезпечення нормального санітарного стану робочих зон та всього устаткування. Керує бригадою робітників.