Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Машиніст залізничного водопостачання 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип дії та правила експлуатації поршневих, вертикальних і горизонтальних відцентрових насосів та двигунів, що приводять їх у дію, резервного енергообладнання, приладів автоматичного керування агрегатами насосної станції; схему всмоктуючих, напірних і розвідних трубопроводів, конструкцію і принцип дії арматури на трубопроводах; будову інших елементів водопостачання залізничної станції; артезіанських свердловин, гідротехнічних і водонапірних споруд, водорозбірних колонок та кранів для заправлення вагонів пасажирських поїздів, людських ешелонів, напування худоби, яку перевозять, обмивання рухомого складу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує насосно-силове обладнання, двигуни внутрішнього згорання, парові котли та інше устаткування насосних станцій; здійснює пуск, регулювання режиму роботи, зупиняє двигуни і насоси, здійснює переключення у системі трубопроводів насосної станції з подаванням води до 500 куб.м на добу. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами. Здійснює поточний ремонт устаткування насосної станції. Керує роботою хлораторної установки. Готує реагенти для хлорування води. Проводить аналіз води на залишковий хлор. Веде технічну звітність про роботу насосної станції. Обслуговує та утримує у справному стані інші пристрої водопостачання залізничної станції з подаванням води до 500 куб.м на добу. Стежить за рівнем води у джерелі, за станом і роботою гідротехнічних і водозапірних споруд напірних та розвідних водопровідних мереж з арматурою, водорозбірними заправними кранами. Утримує санітарну зону. Підготовляє пристрої водопостачання залізничної станції до роботи взимку. Безперебійно забезпечує водою поїзди та інші технічні і господарсько-побутові потреби залізничної станції.

Спеціалізація
Старший машиніст залізничного водопостачання тарифікується на один розряд вище машиніста вищої кваліфікації, який працює під його керівництвом.