Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Фільмотекар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: всі види кіноплівок; види робочих матеріалів (розмічені копії; музичні, шумові, репліки; робочі кільця; ракорди; паузи); правила використання, збереження і обліку фільмотечного матеріалу; правила склеювання плівки; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає, зберігає, систематизує і веде облік відпрацьованого і належного для зберігання матеріалу. Перевіряє, розбирає і комплектує фільмокопії за назвами і видами. Підготовлює матеріал до відправлення замовникам. Видає матеріал. Приймає матеріал, який належить обробити. Передає матеріал цехам для виконання робіт. Перевіряє проходження замовлення у цехах і повернення матеріалу.