Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Старший друкар субтитрування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією друкаря субтитрування I категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи синхронно-паспортного столу і метромірів різних систем; будову і принципи роботи субтитрувального обладнання; технологічний процес виготовлення кліше субтитрів і субтитрування; принципи розмітки субтитрів на копіях; види кіноплівок та їх властивості; стан емульсійного шару; правила поводження з плівкою і техніку її склеювання; геометричні розміри субтитрів та кліше; умови розміщення субтитрів у кадрі; основи кінофототехніки і електротехніки; принципи використання паспортів під час субтитрування; рецептуру зволожувальних розчинів; причини виникнення браку і заходи до його запобігання; правила трудового розпорядку; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з вдруковування субтитрів у чорно-білі та кольорові тридцятип'яти- і шістнадцятиміліметрові фільмокопії фізико-хімічним методом. Усуває окремі неполадки в роботі субтитрувальних машин. Керує друкарями субтитрування. Проводить інструктаж з друкарями субтитрування щодо охорони праці та протипожежного захисту. Організовує та забезпечує умови для навчання на виробництві друкарів субтитрування. Підвищує свій кваліфікаційний рівень. Вивчає національний та світовий досвід організації робіт з друкування субтитрів.