Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Механік з обслуговування звукової техніки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування звукової техніки 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи радіотехніки, магнітного запису; будову і характеристики мікрофонів різних типів; принципові і монтажні схеми наявного обладнання; блок-схему проходження звукових сигналів звукотехнічного комплексу; будову апаратури радіозв'язку; призначення окремих вузлів звукового тракту; призначення обладнання суміжних дільниць звукотехнічного комплексу; будову мікрофонного крану; принцип роботи і порядок застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів; правила трудового розпорядку; правила охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує одноканальне звукозаписуюче обладнання на знімальному майданчику з озвученням стереофонічних фільмів. Робить панорамування мікрофоном під час зйомки середніх планів у невеликих декораціях із застосуванням мікрофонного крану. Обслуговує нескладні стереофонічні зйомки із статичним розміщенням мікрофонів. Усуває дрібні дефекти в роботі звукової апаратури із заміною окремих вузлів звукового тракту. Транспортує звукову апаратуру в павільйоні і в експедиції. Вмикає і обслуговує радіозв'язок в павільйоні. Обслуговує апарати відтворення під час перезапису фільмів.