Категорія - Фахівці |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Механік бурильної установки II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією механіка бурильної установки - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту бурильних установок і бурового устаткування; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи бурового устаткування; правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонтних робіт; правила складання технічної документації з ремонту; основи технології буріння нафтових і газових свердловин; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації бурового устаткування; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну і надійну роботу бурильної установки та устаткування для буріння свердловин. Здійснює своєчасне та якісне проведення технічних оглядів за станом і ремонтом бурильної установки і бурового устаткування. Організовує розроблення планів планово-запобіжних ремонтів бурового устаткування. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації відповідно до вимог правил безпеки бурильної установки та устаткування для буріння свердловин і організовує безпечну їх експлуатацію. Вивчає умови роботи устаткування, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх попереднього зношення. Бере участь у контролі за проведенням технічних оглядів і ревізій вантажопідйомних механізмів, вантажозахоплювальних і чалочних пристроїв, апаратів і посудин, що працюють під тиском, електрогазозварювальної апаратури, ацетиленових, кисневих і компресорних установок. Контролює проведення дефектоскопії устаткування, інструменту і пристроїв. Контролює роботи з монтажу і демонтажу бурильної установки і устаткування для буріння. Контролює комплектність нової бурильної установки, наявність технічної документації на установку. Складає заявки на запасні частини, матеріали для ремонту і контролює їх виконання. Контролює дотримання норм витрат палива і мастильних матеріалів. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. Керує робітниками, які здійснюють ремонт устаткування бурильних установок. Бере участь у розслідуванні причин аварій бурового устаткування та у розробленні заходів щодо їх запобігання. Керує роботами з випробування нових видів бурильних установок і бурового устаткування. Веде облік роботи устаткування, витрат запасних частин і матеріалів. Організовує облік робіт, виконаних в процесі ремонту устаткування. Забезпечує складання звітів про технічний стан устаткування. Веде установлену документацію.