Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник знесолювання води 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему та суть процесу знесолювання води; правила регулювання процессу; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні властивості розчинів солей, кислот, лугів; вимоги технічних умов до знесоленої води; правила відбору проб, методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес знесолювання води без підготування іонообмінних смол або веде технологічний процес очищення води від солей на одноступінчастих іонообмінних фільтрах, а також веде технологічний процес очищення води від розчинених солей методом іонообміну на іонітових фільтрах або іонітових адсорбційних колонах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує сировину. Реґулює подавання води на фільтри або колони, передає очищену (знесолену) воду на наступні технологічні стадії виробництва. Відбирає проби. Обслуговує технологічне устаткування. Готує устаткування до ремонту.