Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник десорбції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника десорбції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні властивості речовин, які підлягають десорбції; технологічний режим; суть і правила регулювання технологічного процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде середньої складності процес десорбції. Приймає, дозує газ, пару насичених розчинів; провадить десорбцію продукту з підігріванням, під вакуумом; провадить конденсацію, подає десорбований продукт на відмивання; передавлює готовий продукт в ємкості. Обслуговує десорбери, збірники, підігрівники, кип'ятильники, вакуум-насоси, лубрикатори та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій; регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Контролює продукт, який підлягає десорбції. Веде облік готової продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу виділення та очистки речовин з використанням десорбції. Ведення процесу виробництва брому і дибромпропану. Ведення процесу виробництва йоду повітряно-десорбційним методом.