Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник бромування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва дільниці, яка обслуговується, та суть процесу бромування; будову та принцип роботи устаткування, схему комунікацій; види, склад, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції, вимоги до них; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції процесу бромування (випарювання, фільтрування, центрифугування, кристалізації). Готує та завантажує сировину, вивантажує продукт. Відбирає проби. Чистить апарати. Готує устаткування до ремонту.