Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник вилуговування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; властивості сировини; схему арматури та комунікацій; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції процесу вилуговування. Дробить та подає сировину. Завантажує сировину і заливає в апарати розчинника. Перемішує, очищає розчин устоюванням або фільтрацією. Виділяє із розчину, основну речовину випарюванням або кристалізацією, уловлює пару розчинника. Вивантажує шлам або солі. Відбирає проби. Обслуговує реактори, апарати (дифузери), парові, водяні, лужні комунікації, насоси. Готує устаткування до ремонту.