Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Оператор авіаційного електрозв'язку 2 класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора авіаційного електрозв'язку 3 класу - не менше 2 років. Вміння користуватися програмним продуктом автоматизованої системи обробки телеграфних повідомлень.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства, Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на каналах авіаційного наземного електрозв'язку; інструкції з резервування обладнання; схему організації мережі електрозв'язку; методи забезпечення безпомилкового та своєчасного оброблення телеграфної інформації; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує обмін та оброблення телеграфної інформації на каналах авіаційного наземного електрозв'язку за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил авіаційного електрозв'язку. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку. Веде встановлену документацію станції авіаційного електрозв'язку.