Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Кабестанник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабестанника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип робота та правила експлуатації кабестану та підіймально-транспортних механізмів; правила застосування контрольно-вимірювальних приладів; заходи та правила знімання намотаних заготовок трубок і циліндрів з оправок; режими роботи кабестану та способи їх регулювання; правила укладання, зберігання та експлуатації оправок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Знімає намотані заготовки трубок та циліндрів діаметром понад 500 мм з оправок за допомогою кабестану. Підбирає упорні кільця залежно від діаметра оправок, переналагоджує кабестан на заданий діаметр оправки, яка знімається, та випробовує лебідку на холостому ходу. Регулює режими термооброблення заготовок з оправками за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Транспортує заготовки за допомогою підіймально-транспортних механізмів.