Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Стабілізувальник кабелю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії стабілізувальної машини; способи встановлення приймальних та віддавальних барабанів; правила підключення кінців кабелю до семикільцевого колектора; вимоги до готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Стабілізує кабель на стабілізувальних машинах під керівництвом стабілізувальника більш високої кваліфікації. Встановлює та знімає приймальні та віддавальні барабани, підключає кінець кабелю до семи кільцевого колектора на віддавальних та приймальних пристроях. Послідовно заправляє кабель у вузли машини. Бере участь у налагодженні машини.