Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; суть фізико-хімічних властивостей сировини; вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику проведення аналізів; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде середньої складності технологічний процес перегонки (ректифікації, дистиляції, розгонки) - тонкого очищення речовин від домішків або повного розділення багатокомпонентних сумішей летких рідин або веде технологічний процес простої перегонки з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Приймає, готує та нагріває сировину до заданої температури. Підтримує параметри технологічного режиму (температуру, тиск або вакуум у системі, рівні речовин в апаратах та ін.), обігріває апарати парою або обслуговує топки. Конденсує пари та відбирає товарні фракції. Очищає відхідні гази та уловлює шкідливі речовини. Очищає апаратуру від шламу та видаляє кубовий залишок, транспортує та передає продукт до складу. Провадить аналізи. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує ректифікаційні колони, холодильники, конденсатори та іншу апаратуру. Запобігає причинам порушення норм технологічного регламенту та усуває їх. Усуває несправності у роботі устаткування. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу виробництва бета-піколіну та чистого піридину. Ведення процесу виробництва брому. Ведення процесу приготування препарованої смоли. Ведення процесу сушіння розчинника азеотропною перегонкою.