Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник прожарювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника прожарювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес прожарювання; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості каталізатора, окисів металу та інших напівфабрикатів; вимоги до продукції; суть і правила регулювання технологічного процесу; технологічний режим; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес активації каталізатора прожарюванням у виробництві дивінілу або веде процес прожарювання у виробництві трихлористого фосфору і метатитанової кислоти у виробництві двоокису титану (в обертових печах безперервної дії) з застосуванням рентгеноструктурного методу пофазного контролю. Контролює та регулює швидкість відбору, процес горіння у топках за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами хімічних аналізів. Обслуговує закріплене устаткування.