Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник осадження 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника осадження 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Впроваджує технологічний процес осадження застосовуванням дорогих, легкорозкладних, вибухонебезпечних, отруйних або сильнодіючих речовин без відділення або з відділенням фази, а також під час отримання літопону методом осадження. Попередньо очищає робочі розчини від домішок. Дозує сировину та розчини в реактори. Передає суспензії в відстійники, відстоює, відкачує маточний розчин. Кристалізує продукт, вивантажує продукт, центрифугує, фільтрує, промиває. Забезпечує особливо точне дозування сировини, температуру, час осадження, заданий відсоток вмісту домішок, вихід стандартного продукту та інші показники. Провадить аналізи. Обслуговує кристалізатори, центрифуги, а також спеціальні пристрої, які необхідні для дотримання умов ведення особливо точного процесу осадження. Розраховує витрати сировини та вихід продукції. Транспортує на склад готової продукції. У разі потреби контролює та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.