Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес на дільниці; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та компонентів, які застовуються, технічні умови і державні стандарти на напівфабрикати та готовий продукт; властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв; будову, конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; схему арматури та комунікацій; технологічний режим та правила регулювання процесу; методи проведення аналізів, розрахунку дозувальних компонентів, основи органічної хімії; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу синтезу в апаратурі з автоматичним регулюванням параметрів режиму процесу у виробництвах важкого органічного синтезу, пахучих речовин, синтетичних вітамінів, епіхлоргідрину, етилендіаміну, дихлоретану або веде складні хімічні процеси синтезу, які пов'язані з освоєнням нової технології з використанням вибухо- та вогненебеспечних, отруйних та сильнодіючих речовин, які потребують виняткової обережності, особливої відповідальності, а також веде процес підготовки та контролю радіоізотопної сировини, напівфабрикатів та готової продукції під час синтезу радіоактивних та стабільних ізотопів. Вивчає та фіксує особливості нового технологічного процесу, виявляє оптимальні умови одержання продукту з найбільшим виходом та найкращої якості. Визначає ступінь інтенсивності процесів синтезу на кожній стадії, час початку та закінчення реакції, вивантаження продукту та інші параметри за контрольно-вимірювальними приладами, результатами аналізів та органолептично. Регулює та налагоджує процеси на оптимальні умови та перемикає процес на автоматичне регулювання. Обслуговує багатосекційні прямоточні колони безперервної дії, автоклави під тиском понад 100 атм, складні установки, реактори синтезу, хроматографічні колони, ультразвукові установки, екстрактори-сепаратори та інші. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, цехових та міжцехових комунікацій. Виявляє несправності в роботі устаткування та бере участь в їх усуненні. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Керує апаратниками нижчої кваліфікації, координує роботу виробничій дільниці, яка обслуговується, у відділенні або цеху.

Приклади робіт
Синтез гепталу, фреонів, нітрилу акрилової кислоти методом каталітичного ціангідрування ацетилену, ацетонціангідрину, метакрилової та акрилової кислот, ефірів метакрилової кислоти, поліефірів, етіленціангідрину, трибутилфосфату, полінаку, кремнійорганічних мономерів та рідин за реакцією Гриньяра, меламіну. Синтез фенольних, епоксидних, меламіне- та сечовиноформальдегідних та інших лакових смол. Синтез пахучих речовин, синтетичних вітамінів, епіхлоргідрину, етилендіаміну, діхлоретану в апаратурі з автоматичним регулюванням процесу. Синтез у виробництві технічного хлорофосу, проведення всього циклу технологічного процесу виробництва циклопропану (включаючи гідробромування), ізопропілбензолу, гідроперекису ізопропілбензолу, фенолу-ацетону, окису етилену, моноетиленгліколю, вищих гліколів, етаноламінів, проксанолів-проксамінів, бутил- та етилцелозольву, діетиленгліколю, органічних та діацільних перекисів. Синтез лакових основ у виробництві алкідних лаків та алкідних оліф; електроізоляційних та ненасичених поліефірних лаків блочним та азеотропним методами в реакторах різних конструкцій; лакових смол діфенілолпропану сірчанокислотним або солянокислим методом; формаліну; фотоемульсії для всіх сортів кінофотоплівок, спецплівок, фотопластинок, фотопаперу, синтез у присутності каталізатора у виробництвах гексаметилендіізоціанату метанолу та ізобутилового масла, аміаку, меламіну, формалю та триізобутилалюмінію.